ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.
-ДОНЕТА ОДЛУКА О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ-