21.03.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd