22.12.2022.
Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraceni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd