21.04.2016.
Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN