Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad