Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora