Šećerana u Senti prodaje nekretnine, početna cena 25 miliona