Obaveštenje o nameri preuzimanja - Halkbank a.d. , Beograd