20.02.2015.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin