Izbor najboljeg poslovnog poteza: Vispakov skok u Egiptu i na Berzi