Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno