Odluka o pokretanju postupka likvidacije ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd