"Nije svaki građanski aktivizam političko delovanje"