22.03.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje