Otkazana Skupština akcionara - Iritel a.d. , Beograd