22.03.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač