Fokusi NIS-a - očuvanje ključnih investicija i dalji razvoj kompanije - NIS a.d., Novi Sad