Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno