Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno