Predsednik Srbije je rekao da se aerodrom daje koncesionaru na upravljanje na 25 godina, a pored najmanje 450 miliona evra očekuje i investicije od oko 700-800 miliona evra, plus taksa na godišnjem nivou od 5 do 6 miliona evra.