Odbor direktora duvanske industrije Philip Morris Operations (DINNPB) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 30. maj tekuće godine, na kojoj će glavne tačke dnevnog reda biti usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.