BELEX Club
BELEX Club
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
BELEX Club

Ekonomski Forum
 
PrijemPortalliEventsPublicationsTražiRegistruj sePristupi
 

 Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)

Ići dole 
Idi na stranu : 1, 2, 3  Sledeći
AutorPoruka
Kobe Bryant
VIP
VIP
Kobe Bryant

Broj poruka : 2851
Godina : 43
Localisation : N.BGD
Points : 5281
Datum upisa : 22.05.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime11/14/2011, 12:43

Info o novom Zakonu o privrednim društvima Republike Srbije
I UVOD

Novi Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) (u daljem tekstu: novi Zakon), stupio je na snagu 4.6.2011. godine. Novi Zakon počinje da se primenjuje 1.2.2012. godine, osim člana 344. stav 9. i člana 586. stav 1. tačka 8. novog Zakona, koji će se primenjivati od 1.1.2014. godine. Na snazi su ostale samo odredbe člana 456. prethodnog Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) (u daljem tekstu: prethodni Zakon), koje se primenjuju do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom.

II NAJZNAČAJNIJE IZMENE KOJE NOVI ZAKON UVODI

Novi Zakon vrši dodatna preciziranja odredbi koje su postojale u prethodnom Zakonu, ali istovremeno uvodi i neke nove institute koje prethodni Zakon nije predviđao. Na ovom mestu prezentujemo najznačajnije novine koje novi Zakon uvodi u oblasti organizacije i poslovanja privrednih društava.

U okviru opštih odredbi koje se odnose na sva privredna društva novi Zakon sada i eksplicitno predviđa da privredna društva registruju samo jednu delatnost kao pretežnu delatnost, ali da imaju pravo da obavljaju i sve druge delatnosti za koje se ne zahteva posebno odobrenje.

Delimično su izmenjena rešenja i u odnosu na OSNIVAČKI AKT. Sada se predviđa da se svi osnivački akti, izuzev osnivačkog akta akcionarskog društva mogu menjati, a da se osnivački akt akcionarskog društva ne menja (menja se samo statut kojim se konstatuju izmene u uređenju akcionarskog društva).

Zapaža se i preciznije uređenje instituta PROBOJA PRAVNE LIČNOSTI, koji sada postaje praktično primenljiv. Slučajevi u kojima članovi društva odgovaraju za obaveze društva pobrojane su u opštim odredbama novog Zakona, ali i u odredbamanovog Zakona koje uređuju pojedine pravne forme društva.

U odnosu na ZASTUPNIKA uvedene su značajne novine. Novi Zakon dopušta da ZASTUPNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA BUDE PRAVNO LICE (preciznije, to može biti društvo registrovano u Republici Srbiji), a ne samo fizičko lice (pri čemu privredno društvo ipak mora imati bar jednog zastupnika koji je fizičko lice), a po prvi put se predviđa i uređuje kategorija PUNOMOĆNIKA PO ZAPOSLENJU. Novi Zakon vrlo precizno i tačno uređuje PRAVA I OBAVEZE PROKURISTE. Za razliku od prethodnog rešenja, Novi zakon uvodi jasna i precizna ograničenja prokuristi, te nabraja koje pravne poslove prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja.

Novi Zakon precizira dodatno pojmove IMOVINE I KAPITALA privrednog društva. Tako je neto imovina (kapital) društva u smislu zakona razlika između vrednosti imovine i obaveza društva, dok osnovni (registrovani) kapital društva je novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Obavljanje privredne delatnosti osnivanjem radnje, odnosno u statusu PREDUZETNIKA, sada je u potpunosti uređeno. U odnosu na prethodni Zakon postoji nekoliko novina, sada preduzetnik može obavljati delatnost i izvan sedišta (izdvojeno mesto). Takođe, predviđeno je da preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu (poslovođa) koje, sem u slučaju posebno previđenog izuzetka mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika.

Što se tičeORTAČKOG DRUŠTVA interesantna novina uvedena u cilju zaštite poverilaca je mogućnost da poverilac koji ima dospelo potraživanje prema ortaku po osnovu pravnosnažne i izvršne presude ima pravo da u pisanoj formi zahteva od društva da mu isplati u novcu ono što bi ortak primio u slučaju likvidacije društva, ali samo do visine svog potraživanja.

Što se tiče DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, velika novina tiče se MINIMALNOG OSNOVNOG KAPITALA za osnivanje doo-a. Od sada osnovni kapital društva iznosi najmanje 100 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos osnovnog kapitala za društva koja obavljaju određene delatnosti. Novi zakon posebno posvećuje pažnju DODATNIM UPLATAMA I ZAJMU koje član društva daje društvu. Za razliku od prethodnog Zakona ova dva pravna posla su dosta precizno propisana u uređena.

Predeviđeno je da UPRAVLJANJE DRUŠTVOM može biti jednodomno i dvodomno (u zavisnosti da li društvo ima ili nema nadzorni odbor). Novina je da doo više nema upravni odbor (ranije je to bila opcija kod doo-a). Sada društvo ima DIREKTORA ILI VIŠE DIREKTORA koji su zakonski zastupnici društva.

Što se tiče AKCIONARSKOG DRUŠTVA, novi Zakon više ne pravi podelu na otvoreno i zatvoreno akcionarsko društvo, nego na akcionarsko društvo i na javno akcionarsko društvo. Izmenjen je limit obaveznog iznosa OSNOVNOG KAPITALA akcionarskog društva, tako da akcionarsko društvo sada mora imati minimalni osnovni kapital u visini od 3.000.000,00 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos.

Predviđeno je da se BANKA KOJA VODI ZBIRNE I KASTODI RAČUNE koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Godišnji izveštaj o poslovanju javnog akcionarskog društva mora da sadrži izjavu o primeni KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA čiju sadržinu propisuje zakon.

SISTEM UPRAVLJANJA akcionarskog društva je kao i kod doo-a jednodoman ili dvodoman pri čemu su kod u slučaju jednodomnog upravljanja, organi društva: skupština i jedan ili više direktora, odnosno odbor direktora, a u slučaju dvodomnog upravljanja, organi društva su: skupština, nadzorni odbor i jedan ili više izvršnih direktora, odnosno izvršni odbor. Pravi se razlika između IZVRŠNIH I NEIZVRŠNIH DIREKTORA. Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za GENERALNOG DIREKTORA društva.

U oblasti STATUSNIH PROMENA pored preciznijeg regulisanja već postojećih uvedena je i nova statusna podela IZDVAJANJE.

Pored preciznijih odredbi o OGRANKU, novi zakon za razliku od ranijeg zakona reguliše i ustrojstvo PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRAVNOG LICA

Zakon uvodi mogućnost PRINUDNE LIKVIDACIJE. Taj postupak sprovodi Agencija za privredne registre u određenim slučajevima koji su predviđeni zakonom, a sprovodi ga tako što, posle propisanih radnji započinjanja, sama upisuje prestanak društva.

Zanimljivo je da je sa novim Zakonom u naš pravni sistem vraćena PRAVNA FORMA POSLOVNOG UDRUŽENJA koja je bila predviđena Zakonom o preduzećima, ali ne i ranije važećim Zakonom.

ZAKON
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privrednim_drustvima.html

_________________
Najviše volim zakone koji nemaju kaznene odredbe, ti su najbolji!
Nazad na vrh Ići dole
Kobe Bryant
VIP
VIP
Kobe Bryant

Broj poruka : 2851
Godina : 43
Localisation : N.BGD
Points : 5281
Datum upisa : 22.05.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime11/15/2011, 07:48

Citat :
Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Član 475

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili

2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.


Citat :
Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Citat :
Pravo na prodaju akcija

Član 522

Kontrolni akcionar koji stekne akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva obavezan je da kupi akcije svakog od preostalih akcionara društva na njegov pisani zahtev.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži vrstu, klasu i broj akcija koje su predmet prodaje i dostavlja se društvu, čime se smatra da je zahtev dostavljen i kontrolnom akcionaru.

Cena po kojoj je kontrolni akcionar obavezan da kupi akcije iz stava 1. ovog člana određuje se shodnom primenom odredaba ovog zakona o ceni po kojoj se isplaćuju nesaglasni akcionari.

Društvo je dužno da u roku od 60 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana utvrdi cenu iz stava 3. ovog člana shodnom primenom člana 475. ovog zakona i da o tome u istom roku obavesti kontrolnog akcionara i akcionara podnosioca zahteva.

Kontrolni akcionar je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 4. ovog člana izvrši isplatu utvrđene vrednosti akcija akcionaru podnosiocu zahteva, čime se vrši prenos akcija na kontrolnog akcionara.

Akcionar podnosilac zahteva koji smatra da vrednost utvrđena od strane društva nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom može u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 4. ovog člana tražiti da sud u vanparničnom postupku utvrdi tu vrednost akcija u skladu sa članom 475. ovog zakona.

Ako sud postupajući po zahtevu akcionara podnosioca zahteva iz stava 6. ovog člana kao vrednost akcija utvrdi iznos koji je viši od cene koju je utvrdilo društvo, kontrolni akcionar je u obavezi da razliku do tako utvrđene vrednosti doplati akcionaru podnosiocu zahteva u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda sa zakonskom zateznom kamatom počev od isteka roka za isplatu iz stava 5. ovog člana.

Ako kontrolni akcionar propusti da postupi u skladu sa stavom 7. ovog člana, društvo postaje neograničeno solidarno odgovorno za obavezu kontrolnog akcionara iz stava 7. ovog člana.

Zahtev akcionara čije su akcije prodate kontrolnom akcionaru za isplatu razlike iz stava 7. ovog člana zastareva u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke suda iz stava 7. ovog člana.


_________________
Najviše volim zakone koji nemaju kaznene odredbe, ti su najbolji!
Nazad na vrh Ići dole
Lilihip
Member
Member
Lilihip

Broj poruka : 838
Godina : 44
Localisation : Bugojno
Points : 2807
Datum upisa : 14.05.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime11/15/2011, 08:50

Deluje kao napredak, na papiru, ali sam nesto sumnjicav da ce to u praksi da se sprovodi. Pogledajte samo VPZR slucaj, tamo smo slali, pisali, prepisivali se, ali para nema, pa ni isplate.

Ko ima interes da se tuzi, verovatno ce nekada naplatiti, ali je to, u mom slucaju, cifra koja nije vredna truda, advokata..., pa ce se to tako razvlaciti.

Opet dobra stvar je sto kontrolni akcionar mora da nadje pare u slucaju preko 90%, a ako ne nadje odgovara preduzece (od kojeg obicno nema vajde) neograniceno solidarno kafa
Nazad na vrh Ići dole
Lilihip
Member
Member
Lilihip

Broj poruka : 838
Godina : 44
Localisation : Bugojno
Points : 2807
Datum upisa : 14.05.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime11/15/2011, 09:34

Jedno pitanje, ako sam bio nesaglasan, obavestio preduzece da otkupe moje akcije, a oni to nisu uradili; da li u februaru mogu ponovo da ih "podsetim" na njihovu obavezu da treba da me isplate tj. da li se odredbe novog zakona primenjuju na zapocete postupke po ranijem??
Nazad na vrh Ići dole
Boranija
Old member
Old member
Boranija

Broj poruka : 1832
Points : 5399
Datum upisa : 25.07.2010

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime11/15/2011, 15:42

Šta te košta da im opet postaviš zahtev?
Nazad na vrh Ići dole
Nauzika
Still learning
Still learning
Nauzika

Broj poruka : 52
Points : 251
Datum upisa : 17.01.2011

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime11/16/2011, 03:16

Lilihip,
Pošto zakonodavac u prelaznim i završnim odredbama novog Zakona o privrednim društvima nije propisao da će se ranije započeti postupci okončati po starom Zakonu o privrednim društvima, već je u članu 597 stav 1 decidno naveo da danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/04), osim odredbe člana 456. tog zakona koja se primenjuje do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom, na tvoj započeti postupak primenjivale bi se odredbe novog zakona od 01. februara 2012.godine.
Međutim, nisi naveo datum kada si obavestio preduzeće da otkupi tvoje akcije, niti koliko je vremena prošlo od tada, ali ako preduzeće nije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva odlučilo o tvom zahtevu, pravo nesaglasnog akcionara, u suštini, možeš zaštititi jedino tužbom nadležnom sudu. To je propisano odredbama člana 444 stav 8, 9, 10 i 11 važećeg Zakona o privrednim društvima, odnosno odredbama člana 476 novog Zakona o privrednim društvima.
Ako rešiš da podneseš tužbu, obrati pažnju na prekluzivni rok od 30 dana za podnošenje iste kako ne bi bila odbačena iz procesnih razloga kao neblagovremena. Vremenski rok za podnošenje tužbe u slučaju kada društvo propusti da izvrši svoju obavezu i isplati nesaglasnog akcionara propisan je odredbom člana 444 stav 8 važećeg Zakona o privrednim društvima tj. odredbom člana 476 stav 2 novog Zakona o privrednim društvima, ali je ova potonja u tvom slučaju neprimenjiva pošto bi podnošenjem tužbe u februaru kada počinje da se primenjuje novi Zakon o privrednim društvima sigurno nastupila prekluzija.

Boranija,
Odredbom člana 444 stav 1 Zakona o privrednim društvima propisano je da akcionar može da traži od društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja iz nekog od razloga navedenih u tačkama 1 - 5 tog stava, odredbom člana 444 stav 5 važećeg Zakona o privrednim društvima propisano je da je akcionar društva koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija iz stava 1 ovog člana dužan da pre odlučivanja na sednici skupštine uputi društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom. Dok je odredbom stava 6 istog člana propisano da ako je odluka na kojoj se zasnivaju prava iz stava 1. ovog člana usvojena na skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od društva u skladu sa stavom 5. ovog člana, dužni su da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena odnosno poslovnog imena, prebivališta odnosno sedišta i broja i klase akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke skupštine.
Prema tome, ako je ispunjena zakonska pretpostavka iz odredbe člana 444 stav 5 Zakona o privrednim društvima, zahtev za otkup akcija podnosi se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke skupštine akcionara. Novi zahtev podnet nakon isteka navedenog roka od 30 dana bio bi neblagovremen usled gubitaka subjektivnog prava nepoduzimanjem određenih radnji za njegovo ostvarenje unutar zakonom predviđenog roka tj. nastupanja prekluzije.
Nazad na vrh Ići dole
Light
VIP
VIP
Light

Broj poruka : 68
Points : 387
Datum upisa : 11.12.2010

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime12/16/2011, 13:13

U skupštinskoj proceduri je predlog zakona o izmenama i dopunama ovog zakona koji još nije počeo da se primenjuje:
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4556-11.zip

Nažalost među izmenama nema vraćanja granice za prinudni otkup na 95%
Nazad na vrh Ići dole
pepsiman
VIP
VIP
pepsiman

Broj poruka : 1774
Godina : 66
Localisation : Melenci_Banja Rusanda
Points : 3428
Datum upisa : 05.01.2008

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime12/20/2011, 08:29

Da li zaposleni i akcionari imaju prava na deo ovog kolaca? Pogledati ovde:
https://www.aikb.net/post?p=45586&mode=quote

U kom procentu bi im to pripadalo, odnosno da li vecinski ima obavezu da ih na osnovu procenta akcija isplati?
Nazad na vrh Ići dole
Dibesto
Still learning
Still learning


Broj poruka : 68
Points : 284
Datum upisa : 13.01.2011

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/5/2012, 12:53

Šta može da preduzme akcionar ako AD održava vanrednu sednicu akcionara na kojoj menja statut i osnivački akt društva, a pritom ne pošalje poziv za skupštinu, niti ga objavi na berzi, kao ni na stranici društva?
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/5/2012, 15:23

Ne verujem da su takvu glupost uradili. Verovatno je poziv objavljen u "Privrednom pregledu" ili nekom od dnevnih novina, proveri.
Nazovi ih i pitaj.
A poziv možda nisi dobio greškom pošte. Proveri da li su drugi dobili poziv.
Ostaje ti mogućnost da se žališ KzHOV.
Nazad na vrh Ići dole
BojanNS
VIP
VIP
BojanNS

Broj poruka : 589
Localisation : Novi Sad
Points : 691
Datum upisa : 21.05.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 13:07

@Light ::
U skupštinskoj proceduri je predlog zakona o izmenama i dopunama ovog zakona koji još nije počeo da se primenjuje:
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4556-11.zip

Nažalost među izmenama nema vraćanja granice za prinudni otkup na 95%

Jel to znaci da je sada po novom zakonu granica od 90% za prinudni otkup ili sam ja nesto pomesao?
Nazad na vrh Ići dole
Light
VIP
VIP
Light

Broj poruka : 68
Points : 387
Datum upisa : 11.12.2010

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 13:56

Da, biće 90% od 1. februara.
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 14:00

Ja nisam tako shvatio...
Koliko sam razumeo, a voleo bih da mi se kaže u kom to članu drugačije piše, ostaje prinudni otkup na 95%, s tim što akcionar ima pravo da od večinskog koji ima 90% i više, može da traži da njegove akcije budu otkupljene od strane večinskog po ceni KKV, ako je nesaglasan sa nekom odlukom koja se predlaže na skupštini...

Vidi post od Kobea od 15th Novembar 2011, 7:48 am

Član 522

Kontrolni akcionar koji stekne akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva obavezan je da kupi akcije svakog od preostalih akcionara društva na njegov pisani zahtev.

Itd....

To nije prinudni otkup koji stupa na snagu kada večinski predje 95% !!!
Nazad na vrh Ići dole
BojanNS
VIP
VIP
BojanNS

Broj poruka : 589
Localisation : Novi Sad
Points : 691
Datum upisa : 21.05.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 14:12

@Ars Vivendi

Upravo sam i ja tako shvatio. Bilo bi previse malo vec! I ja mislim da to nije prinudni otkup. Ovo obavezuje vecinskog da otkupi, ukoliko manjinski zeli da proda! I guess...
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 14:17

@BojanNS ::
@Ars Vivendi

Upravo sam i ja tako shvatio. Bilo bi previse malo vec! I ja mislim da to nije prinudni otkup. Ovo obavezuje vecinskog da otkupi, ukoliko manjinski zeli da proda! I guess...

Baš tako!
To je pretnja koja čeka večinskog čim dodje do 90% !
Osveta malih od

Biće tu veselih situacija...
sesir
Nazad na vrh Ići dole
Light
VIP
VIP
Light

Broj poruka : 68
Points : 387
Datum upisa : 11.12.2010

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 14:52

Citat :
Члан 515.
На предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције (откупилац) скупштина доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара друштва уз исплату цене која се одређује сходном применом одредаба овог закона о исплати несагласних акционара.
Акције које поседују лица повезана са откупиоцем сматрају се акцијама које има откупилац у смислу става 1. овог члана, под условом да су та лица повезана са откупиоцем у периоду од најмање годину дана пре доношења одлуке о принудном откупу.
Статутом се може предвидети да принудни откуп из става 1. овог члана није допуштен или се може прописати већи проценат учешћа откупиоца у основном капиталу друштва као услов за принудни откуп.
Одлука о измени статута којом се мењају одредбе статута из става 3. овог члана доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара, ако статутом није предвиђена већа већина.

A u međuvremenu je izmenjen i zakon o preuzimanju AD тако да је i iz njega je izbačen član u kojem je bila postavljena ranija granica od 95%.
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 15:28

Light@
Ti si u principu u pravu. Ta odredba o 95% jeste brisana, ali (malopre sam razgovarao sa pravnicon KzHOV) ostaje i ona odredba o nesaglasnim akcionarima kojima se ima isplatiti KKV akcije ako večinski ima 90% !!
Dakle, i pravnica se slaže da je to ludilo, ali Srbija je zemlja čuda.

Po sadašnjem stanju stvari, ako večinski koji ima 90% ne da ponudu za preuzimanje, a zakaže skupštinu na kojoj može mali akcionar da bude nesaglasan, onda večinski treba da isplati manjinskog po KKV! ??

Ludilo, jer to bi značilo da svaki večinski pre zakazivanja skupštine, mora da da ponudu za preuzimanje, da bi se obezbedio od zlih malih akcionara koji mogu da budu nesaglasni...

Treba usaglasiti zakon o privrednim društvima i zakon o tržištu kapitala, kao i zakon o preuzimanju... ali valjda je to sve NAMERNO uradjeno da bi moglo da se lovi u mutnom!!

SRAMOTA !!!
Nazad na vrh Ići dole
Kobe Bryant
VIP
VIP
Kobe Bryant

Broj poruka : 2851
Godina : 43
Localisation : N.BGD
Points : 5281
Datum upisa : 22.05.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/16/2012, 16:18

Ove zakone je predložilo Ministarstvo ekonomije & regionalni razvoj!
I nije prvi put da u banana republici zakon koji tek treba da stupi na snagu trpi izmene. Uz to očigledna je namera zakonopisca da ništa ne bude jasno, ili se radi o nestručnosti?

Mislim da upravo te nestručne naša ministarstva obožavaju i poveravju im najznačajnije poslove.

Ispada da je Beko u pravu kada kaže da u Srbiji ima malo stručnih ljudi, ili niko ne želi da čuje te stručne, jer ovako mogu da nam rade šta im padne na pamet...

Iz svega gore navedenog proizilazi da ništa nije jasno, i da će se mali akcionari pozivati na jedan zakon, a većinski na drugi, pa će sve da završi na sudu, a tu se zna: partijska pripadnost (donacija odredjenoj partiji) biće od presudne važnosti...

Slažem se: SRAMOTA !!

_________________
Najviše volim zakone koji nemaju kaznene odredbe, ti su najbolji!
Nazad na vrh Ići dole
Sneki
Beli Mag
Beli Mag
Sneki

Broj poruka : 5338
Localisation : Centar grada
Points : 6753
Datum upisa : 21.05.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime1/27/2012, 12:22

Po novom zakonu od 1. februara u Srbiji će moći da se osnuje preduzeće za svega sto dinara, a osnivački kapital za sva preduzeća mora biti iskazan u dinarima.
veshtica

Minimalni osnivački kapital za akcionarsko društvo sada je tri miliona dinara. Novim zakonom briše se podela na zatvorena i otvorena akcionarska društva.

comp

_________________
Kupite akcije, uzmite pilule za spavanje, spavajte i kada se probudite bićete bogati...
Nazad na vrh Ići dole
pepsiman
VIP
VIP
pepsiman

Broj poruka : 1774
Godina : 66
Localisation : Melenci_Banja Rusanda
Points : 3428
Datum upisa : 05.01.2008

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime2/1/2012, 12:23

Ovo je bas zanimlivo, a u praksi od danas vec ga primenjuju u VPZR???

Evo samo citat iz clana 25

Upotreba poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima
Član 25

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u
poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije
drugačije propisano.Nema pecata na dokumentima jeli to verodostojno za sud?(po bilo kom krsenju propisa eventualno treba da presavijem tabak) Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) 348688


Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) 421954
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime2/1/2012, 12:40

A jel na pismu ima neki delovodni broj, pod kojim se vodi.
Mora kao dokaz da ima kopija toga u firmi pod tim brojem i datumom koliko se razumem
Nazad na vrh Ići dole
pepsiman
VIP
VIP
pepsiman

Broj poruka : 1774
Godina : 66
Localisation : Melenci_Banja Rusanda
Points : 3428
Datum upisa : 05.01.2008

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime2/1/2012, 13:39

Neinteresuje mene pisma, vec razna dokumenta, gde oni po novom zakonu nisu duzni da udaraju pecat.Nego samo potpis nekog od ovlascenih rukovodilaca.

Da na nekima ima delovodni broj(zavedeno) a na nekima ne.
Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) 421954
Nazad na vrh Ići dole
BoS
VIP
VIP
BoS

Broj poruka : 476
Points : 1348
Datum upisa : 05.01.2008

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime2/1/2012, 14:11

@pepsiman ::

Član 25
Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva,
ako zakonom nije drugačije propisano.
Pljačke i prevare treba maksimalno ubrzati i olakšati. Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) 977504
Nećemo valjda da nam se krimosi preznojavaju.
I ovako nisu baš neke face za ugled, a još ako su znojavi... Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) 270317
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime2/10/2012, 11:53

Citat :
Postovani gospodine,

Da biste dobili tumacenje Zakona o privrednim drustvima, neophodno je da podnesete zahtev Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, sa potvrdom o uplacenoj administrativnoj taksi koja za fizicka lica iznosi 1.070, dok je za pravna lica 10.000 dinara po sledecem uputstvu:

ZR: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

SVRHA: Administartivna taksa
KORISNIK: Budzet Republike Srbije

S postovanjem,
Cica Vuckovic
Sektor za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Ministry of Economy and Regional Development
Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd
Republika Srbija

Tel: +381112855047
Fax: +381112855105
Email: cica.vuckovic@merr.gov.rs
Web: www.merr.gov.rs

Cica se bašpotrudila
tongue
Nazad na vrh Ići dole
Joe_Allamo
Still learning
Still learning


Broj poruka : 140
Points : 284
Datum upisa : 09.09.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime3/28/2012, 13:22

Mишљењe у вези са применом чл. 522. Закона о привредним друштвима

http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=1237&Itemid=73
Nazad na vrh Ići dole
Gorca
Just looking
Just looking


Broj poruka : 21
Points : 105
Datum upisa : 05.04.2012

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime4/5/2012, 16:09

Po ovom misljenju iznad, ako dobro razumem, ispada da kontrolni akcionar (vecinski) koji je posedovao vise od 90% akcija pre stupanja na snagu i primene novog Zakona o privrednim drustvima sada ipak nije u obavezi da daje ponudu za preuzimanje iako sada poseduje akcije iznad praga od 90%.

Medjutim, ako sam dobro shvatio vecinski jeste u obavezi da otkupi akcije po pisanom zahtevu akcionara (prinudna kupovina) i cena za ovu prinudnu kupovinu zavisi od toga dal' je hartija likvidna ili nelikvidna i uzima se veca cena od sledecih:
-likvidne hartije: trzisna, odnosno ponderisana prosecna cena ili knjigovodstvena vrednost
-nelikvidne hartije: procenjena kao trzisna ili knjigovodstvena vrednost
Tacno gde u Zakonu definisu koje su to likvidne a koje nelikvidne hartije, nisam siguran.
Nek me ispravi ili dopuni neko ako treba. Teska ova materija ali mislim da je veoma bitna i treba da se zna.
Nazad na vrh Ići dole
Joca
VIP
VIP
Joca

Broj poruka : 131
Points : 297
Datum upisa : 29.06.2008

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime4/6/2012, 11:11

@Gorca ::

Tacno gde u Zakonu definisu koje su to likvidne a koje nelikvidne hartije, nisam siguran.
Nek me ispravi ili dopuni neko ako treba. Teska ova materija ali mislim da je veoma bitna i treba da se zna.

Idi na sajt Narodne Skupštine RS i skini dokument:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
Ponedeljak, 26. decembar 2011. | Dokumenta

Članom 14 menja se član 22 Zakona i on glasi :
"Kada je obim trgovanja akcijama ciljnog društva u periodu od šest meseci koji
prethodi danu nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri predstavljao
najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, i kada je najmanje u tri
meseca tog perioda obim trgovanja iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih
akcija s pravom glasa na mesečnom nivou, akcije ciljnog društva smatraju se
likvidnim u smislu ovog zakona..."
Nazad na vrh Ići dole
Nauzika
Still learning
Still learning
Nauzika

Broj poruka : 52
Points : 251
Datum upisa : 17.01.2011

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime4/6/2012, 14:46

Gorca,
U pravu si, većinski je obavezan da prinudno otkupi akcije na pisani zahtev akcionara a tržišna vrednost akcija (likvidne) utvrđuje se na osnovu sledeće odredbe:

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Član 259 stav 1

Tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom trţištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

U slučaju da nisu ispunjeni navedeni uslovi tržišna vrednost akcija (nelikvidne) utvrđuje se procenom, što je propisano ostalim stavovima ovog člana...

Nazad na vrh Ići dole
Mendo
Still learning
Still learning


Broj poruka : 48
Points : 108
Datum upisa : 27.02.2011

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime4/10/2012, 02:39

@Kobe Bryant ::
Citat :
Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Pravo na prodaju akcija

Član 522

Kontrolni akcionar koji stekne akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva obavezan je da kupi akcije svakog od preostalih akcionara društva na njegov pisani zahtev.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži vrstu, klasu i broj akcija koje su predmet prodaje i dostavlja se društvu, čime se smatra da je zahtev dostavljen i kontrolnom akcionaru.

Cena po kojoj je kontrolni akcionar obavezan da kupi akcije iz stava 1. ovog člana određuje se shodnom primenom odredaba ovog zakona o ceni po kojoj se isplaćuju nesaglasni akcionari.

Društvo je dužno da u roku od 60 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana utvrdi cenu iz stava 3. ovog člana shodnom primenom člana 475. ovog zakona i da o tome u istom roku obavesti kontrolnog akcionara i akcionara podnosioca zahteva.

Kontrolni akcionar je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 4. ovog člana izvrši isplatu utvrđene vrednosti akcija akcionaru podnosiocu zahteva, čime se vrši prenos akcija na kontrolnog akcionara.

Akcionar podnosilac zahteva koji smatra da vrednost utvrđena od strane društva nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom može u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 4. ovog člana tražiti da sud u vanparničnom postupku utvrdi tu vrednost akcija u skladu sa članom 475. ovog zakona.

Ako sud postupajući po zahtevu akcionara podnosioca zahteva iz stava 6. ovog člana kao vrednost akcija utvrdi iznos koji je viši od cene koju je utvrdilo društvo, kontrolni akcionar je u obavezi da razliku do tako utvrđene vrednosti doplati akcionaru podnosiocu zahteva u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda sa zakonskom zateznom kamatom počev od isteka roka za isplatu iz stava 5. ovog člana.

Ako kontrolni akcionar propusti da postupi u skladu sa stavom 7. ovog člana, društvo postaje neograničeno solidarno odgovorno za obavezu kontrolnog akcionara iz stava 7. ovog člana.

Zahtev akcionara čije su akcije prodate kontrolnom akcionaru za isplatu razlike iz stava 7. ovog člana zastareva u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke suda iz stava 7. ovog člana.


da li se za kontrolnog akcionara smatra i grupa povezanih akcionara koja zajedno drže 90% ili više, ili to važi samo u slučaju da jedan akcionar drži 90% ili više?
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime4/10/2012, 12:36

Računa se sa povezanim licimi.

_________________
Prazan listić nije stav!
Izaberi da drugi ne bi birali umesto tebe!
Nazad na vrh Ići dole
Gorca
Just looking
Just looking


Broj poruka : 21
Points : 105
Datum upisa : 05.04.2012

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime4/18/2012, 21:55

Hteo bih da se ispravim posto cini mi se da nisam potpuno precizno razumeo, pa i ovde prezentovao jedan deo Misljenja Komisije iznad (Mišljenje u vezi sa primenom čl. 522. Zakona o privrednim društvima).

Ostajem pri tumacenju koje kaze da kontrolni akcionar koji je posedovao vise od 90% akcija pre stupanja na snagu i primene novog Zakona o privrednim drustvima sada ipak ima obavezu da otkupi akcije po pisanom zahtevu akcionara (prinudna kupovina), i to bez obzira na to sto je 90% i vise akcija stekao pre stupanja novog Zakona.

Medjutim, u drugom delu misljenja nisam razumeo pitanje (pa samim tim i odgovor), a koje glasi (ukratko): "da li postoji obaveza davanja ponude za preuzimanje nakon otkupa akcija od akcionara koji je podneo zahtev za prodaju akcija, a s obzirom da ovakav nacin sticanja akcija (prinudna kupovina) od strane kontrolnog akcionara, istog ne izuzima od obaveze davanja ponude za preuzimanje to po cl. 8. Zakona o preuzimanju akcionarskih drustava. Ko je razumeo, svaka mu cast. Elem, na ovo pitanje iznad (po mom tumacenju pomenutog misljenja) Komisija odgovara da kontrolni akcionar nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje akcija nakon sto iste stekne "protivno njegovoj volji", tj. po pisanom zahtevu akcionara (prinudna kupovina). Ovakvo sticanje akcija je navodno suprotno duhu preuzimanja u smislu ostvarenja dominantnog polozaja u drustvu.
Eto. Ne volim da dovodim bilo koga u zabludu.
Nazad na vrh Ići dole
Ars Vivendi
VIP
VIP
Ars Vivendi

Broj poruka : 2421
Points : 7179
Datum upisa : 21.01.2009

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime4/18/2012, 22:33

To oko 90% je bilo jasno od prvog dana.
Jel ili imaš tih 90% ili ih nemaš, bez obzira na to kada si ih stekao.

_________________
Prazan listić nije stav!
Izaberi da drugi ne bi birali umesto tebe!
Nazad na vrh Ići dole
Matthew Greenburgh
Partner
Partner
Matthew Greenburgh

Broj poruka : 1574
Localisation : EC4A 2BB
Points : 2522
Datum upisa : 09.08.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: z   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime6/11/2012, 09:12

Evo vam saopstenje Komisije u vezi sa nesaglasnim akcionarima:

Саопштење
08.06.2012.
Комисија за хартије од вредности указује јавним друштвима на обавезу да на законит начин информишу акционаре о њиховим правима приликом сазивања седница скупштина акционара.
Учестало непоштовање одредаба Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала приликом сазивања седнице скупштине акционара oднoси се на предлоге одлука чијим доношењем скупштина активира право несагласних акционара на откуп акција.Наиме, Законом о привредним друштвима прописано је да акциoнaр мoжe дa трaжи oд друштвa дa oткупи њeгoвe aкциje aкo глaсa прoтив или сe уздржи oд глaсaњa зa oдлуку (члан 474, став 1):
1) o прoмeни стaтутa друштвa кojoм сe умaњуjу њeгoвa прaвa прeдвиђeнa стaтутoм или зaкoнoм;
2) o стaтуснoj прoмeни;
3) o прoмeни прaвнe фoрмe;
4) o прoмeни врeмeнa трajaњa друштвa;
5) кojoм сe oдoбрaвa стицaњe, oднoснo рaспoлaгaњe имoвинoм вeликe врeднoсти;
6) кojoм сe мeњajу њeгoвa другa прaвa, aкo je стaтутoм oдрeђeнo дa aкциoнaр из тoг рaзлoгa имa прaвo нa нeсaглaснoст и нa нaкнaду тржишнe врeднoсти aкциja у склaду сa oвим зaкoнoм;
7) o пoвлaчeњу jeднe или вишe клaсa aкциja сa рeгулисaнoг тржиштa, oднoснo мултилaтeрaлнe тргoвaчкe плaтфoрмe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa.
Законом о привредним друштвима прописано је да су сaстaвни дeo мaтeриjaлa зa сeдницу скупштинe нa кojoj сe дoнoси oдлукa везана за права несагласних акционара (члан 475, став 1.):
1) oбaвeштeњe o прaвимa нeсaглaсних aкциoнaрa нa oткуп њихoвих aкциja и фoрмулaр зaхтeвa зa oствaривaњe тoг прaвa, кojи сaдржи пoљa у кoja сe унoси имe, oднoснo пoслoвнo имe aкциoнaрa и њeгoвo прeбивaлиштe, oднoснo сeдиштe, кao и брoj и клaсa aкциja чиjи oткуп зaхтeвa;
2) пoдaтaк o књигoвoдствeнoj врeднoсти aкциja, пoдaтaк o тржишнoj врeднoсти aкциja (утврђeнoj у склaду сa члaнoм 259. стaв 1. oвoг зaкoнa) и пoдaтaк o прoцeњeнoj врeднoсти aкциja (утврђeнoj у склaду сa члaнoм 51. oвoг зaкoнa), при чeму сe тe врeднoсти утврђуjу нa дaн дoнoшeњa oдлукe o сaзивaњу сeдницe скупштинe.
Законом о тржишту капитала прописано је да јaвнo друштвo, издaвaлaц влaсничких хaртиja oд врeднoсти, кojимa сe тргуje нa рeгулисaнoм тржишту, oднoснo MTП, je oбaвeзнo дa oбeзбeди дa су дoступни сви нaчини и инфoрмaциje пoтрeбни aкциoнaримa зa oствaривaњe њихoвих прaвa, уз oдгoвaрajућу зaштиту цeлoвитoсти тих пoдaтaкa (члан 65. став 1. и став 2. тачка 1.).
Jaвнo друштвo дужнo je дa пружи инфoрмaциje o мeсту, врeмeну и днeвнoм рeду oдржaвaњa скупштинe aкциoнaрa, укупнoм брojу aкциja и aкциjaмa сa прaвoм глaсa, кao и o прaвимa aкциoнaрa дa учeствуjу нa скупштини у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje приврeднa друштвa.
Комисија за хартије од вредности ће, по сазнању за непоштовање наведених законских одредби од стране јавних друштава, користити сва надзорна овлашћења према таквим јавним друштвима и изрицати одговарајуће надзорне мере и санкције.


http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=1262&Itemid=70

_________________
He makes millions of dollars come out of those phones. He is the most revered of all species: a Big Swinging Dick.
Nazad na vrh Ići dole
Fmember
VIP
VIP
Fmember

Broj poruka : 1552
Points : 4983
Datum upisa : 01.11.2010

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime6/13/2012, 15:36

koji je rok od kada je doneta odluka do kada aksionar ima pravo da se izjasni kao nesaglasan? 15 ili 30 dana?

edit:
sad nadjoh malo gore:

u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.
Nazad na vrh Ići dole
http://en.wikipedia.org/wiki/Boycie
Greta
VIP
VIP
Greta

Broj poruka : 1263
Localisation : Bgd
Points : 3128
Datum upisa : 28.05.2007

Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Empty
PočaljiNaslov: Re: Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)   Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.) Icon_minitime6/13/2012, 17:42

@Matthew Greenburgh ::
Evo vam saopstenje Komisije u vezi sa nesaglasnim akcionarima:

Саопштење
08.06.2012.
Комисија за хартије од вредности указује јавним друштвима на обавезу да на законит начин информишу акционаре о њиховим правима приликом сазивања седница скупштина акционара.
Учестало непоштовање одредаба Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала приликом сазивања седнице скупштине акционара oднoси се на предлоге одлука чијим доношењем скупштина активира право несагласних акционара на откуп акција.Наиме, Законом о привредним друштвима прописано је да акциoнaр мoжe дa трaжи oд друштвa дa oткупи њeгoвe aкциje aкo глaсa прoтив или сe уздржи oд глaсaњa зa oдлуку (члан 474, став 1):
1) o прoмeни стaтутa друштвa кojoм сe умaњуjу њeгoвa прaвa прeдвиђeнa стaтутoм или зaкoнoм;
2) o стaтуснoj прoмeни;
...
Законом о привредним друштвима прописано је да су сaстaвни дeo мaтeриjaлa зa сeдницу скупштинe нa кojoj сe дoнoси oдлукa везана за права несагласних акционара (члан 475, став 1.):
1) oбaвeштeњe o прaвимa нeсaглaсних aкциoнaрa нa oткуп њихoвих aкциja и фoрмулaр зaхтeвa зa oствaривaњe тoг прaвa, кojи сaдржи пoљa у кoja сe унoси имe, oднoснo пoслoвнo имe aкциoнaрa и њeгoвo прeбивaлиштe, oднoснo сeдиштe, кao и брoj и клaсa aкциja чиjи oткуп зaхтeвa;
2) пoдaтaк o књигoвoдствeнoj врeднoсти aкциja, пoдaтaк o тржишнoj врeднoсти aкциja (утврђeнoj у склaду сa члaнoм 259. стaв 1. oвoг зaкoнa) и пoдaтaк o прoцeњeнoj врeднoсти aкциja (утврђeнoj у склaду сa члaнoм 51. oвoг зaкoнa), при чeму сe тe врeднoсти утврђуjу нa дaн дoнoшeњa oдлукe o сaзивaњу сeдницe скупштинe.
Законом о тржишту

Dobro, hajde da vidimo da li sam dobro shvatila... scratch

Ovo znači da sva preduzeća moraju po sili novog Zakona da promene statut i da mi možemo od svih njih da tražimo da budemo isplaćeni po osnovu nesaglasnosti?!
Pre toga treba da pišemo Komisiji za HOV i da prijavimo slučaj, gde u pozivu za Skupštinu nije skrenuta pažnja akcionarima da imaju pravo na nesaglasnost?

Ako je tako, hajde da napravimo spisak svih predstojećih Skupština i da tražimo da nas isplate. viljuska

1.Sunce a.d., Sombor - SNCE - skupština bila 31.05.2012 rok ističe za 2 dana
2.Pupin Telecom a.d. Zemun - PTLK skupština zakazana za 28.06.2012
3.Hempro a.d. Beograd - HMBG skupština zakazana za 25.06.2012.

nastavite... TUCA_________________
Samo hrabri pobedjuju
Nazad na vrh Ići dole
 
Zakon o privrednim društvima (na snazi od 1.2.2012.)
Nazad na vrh 
Strana 1 od 3Idi na stranu : 1, 2, 3  Sledeći

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
BELEX Club :: ZAKONSKA REGULATIVA-
Skoči na: