BELEX Club
BELEX Club

Ekonomski Forum
 
PrijemPortalliEventsPublicationsTražiRegistruj sePristupi
Delite
 

 ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje!

Ići dole 
AutorPoruka
Ckebu
Zuti karton
Zuti karton
Ckebu

Broj poruka : 7
Points : 15
Datum upisa : 22.06.2011

ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje! Empty
PočaljiNaslov: ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje!   ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje! Icon_minitime6/26/2011, 18:23

Za: Arhivu
Kopija za: Milun Trivunac, Predsednik Upravnog odbora Energoprojekt holding a.d. Beograd
Datum: 4. jun 2011. godine
Predmet: Informacija o Energoprojekt Entel a.d. Beograd: Jednostavna analiza materijalnih pitanja identifikovanih preliminarnim pregledom konsolidovanih finansijskih izveštaja sa napomenama za 2010. godinu

Ključni konsolidovani finansijski pokazatelji grupe Energoprojekt Entel a.d. Beograd (u daljem tekstu „Kompanija“), na dan i za finansijsku godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine, kao i relevantni podaci i informacije sa Beogradske berze

Ne uzimajući u obzir predloženu dividendu od 315 dinara (bruto) po akciji:

1. Kapital po akciji: 3.366 dinara
2. Neraspoređeni dobitak po akciji: 2.594 dinara (77% od kapitala)
3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti po akciji (po viđenju): 1.479 dinara
4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti po akciji (oročeno): 2.409 dinara
5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti po akciji (ukupno): 3.888 dinara (oko 50% konsolidovane ukupne aktive Kompanije bilo je u gotovini i gotovinskim ekvivalentima)

Predložena dividenda od 315 dinara (bruto) po akciji predstavlja svega 12% od neraspoređenog dobitka po akciji, odnosno svega 8% od raspoložive gotovine i gotovinskih ekvivalenata.

Kompanija je u 2009. godini formirala rezervu od 327 miliona dinara (što naravno nije bio odliv gotovine), po osnovu potencijalnih troškova za eventualnu nemogućnost naplate dodatnih radova na nekim od aktivnih ugovora Kompanije. Ova rezerva je, na kraju 2010. godine, iznosila 386 miliona dinara. Veoma je važno podvući da je, po svojoj prirodi, ova rezerva striktno prudencijalnog karaktera, i ne predstavlja gubitak za Kompaniju već isključivo subjektivno procenjen „buffer“ za potencijalne operativne rizike. Velika je verovatnoća da će Kompanija biti u situaciji da u potpunosti, ili u veoma velikoj meri, ukine ovo rezervisanje u narednom periodu. Ovu poziciju, iz tog razloga, ne treba tretirati kao pravu obavezu Kompanije. Takođe, menadžment Kompanije bi trebao da obelodani daleko više kvalitativnih i kvantitativnih informacija koje je koristio prilikom utvrđivanja apsolutnog iznosa ovog rezervisanja (velika je verovatnoća da je apsolutni iznos rezervisanja materijalno veći od iznosa koji je zaista potreban).

Na kraju 2010. godine, Kompanija nije imala finansijske obaveze.

Što se relevantnih podataka i informacija sa Beogradske berze tiče, oni su na dan 3. juna 2011. godine izgledali ovako:

1. Cena po akciji: 2.941 dinara (87% od kapitala po akciji na dan 31. decembra 2010. godine)
2. Tržišna kapitalizacija: 1.242.557.795 dinara, odnosno 76% od ukupne raspoložive gotovine i gotovinskih ekvivalenata

Iz ove analize se može lako zaključiti da je trenutna vrednost Kompanije ne samo niža od ukupne raspoložive gotovine i gotovinskih ekvivalenata na dan 31. decembra 2010. godine (i to materijalno niža), već se osnovna delatnost Kompanije pri trenutnoj ceni po akciji na Beogradskoj berzi dobija besplatno.

Konkretne konsolidovane pozicije bilansa stanja i uspeha Kompanije, na dan i za finansijsku godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine, koje su predmet zabrinutosti akcionara Kompanije

1. Napomena 11: „Ostali poslovni rashodi“ i napomena 34: „Obaveze iz poslovanja“

Pozicija „Nematerijalni troškovi – Troškovi neproizvodnih usluga“, u okviru ostalih poslovnih rashoda, su tokom 2010. godine porasli za 150%, i iznosili su 799.813.000 dinara. Ovaj problem Kompanije je u 2010. godini materijalan i za ceo Sistem Energoprojekt, pa se tako u napomeni 15: „Ostali poslovni rashodi“ uz konsolidovane finansijske izveštaje društva Energoprojekt holding a.d. Beograd kaže: „U okviru pozicije nematerijalni troškovi najveći deo se odnosi na troškove neproizvodnih usluga i troškova poreza. Najveći pojedinačni troškovi neproizvodnih usluga odnose se na EP Entel u iznosu od 705.502 hiljada Rsd (troškovi konsultantskih usluga)...”

Treba se podsetiti osnovne delatnosti Kompanije: inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, odnosno projektovanje, konsalting i inženjering termoenergetskih, nuklearnih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata i sistema. Dakle, uprošćeno, konsultantska kompanija koja ima enormne troškove spoljne saradnje sa konsultantima? Iznos je apsolutno neverovatan (sa čime se slažu i određena treća lica eksperti u struci, sa odličnim poznavanjem poslovanja Kompanije), i treba da bude predmet detaljne provere i revizije kako bi se mogle uvtrditi eventualne zloupotrebe imovine Kompanije.

Porast ove stavke bilansa uspeha treba gledati u kombinaciji sa napomenom 34: „Obaveze iz poslovanja“. Ovde se jasno vidi da je stavka „Dobavljači u inostranstvu“ porasla u 2010. godini za ogromnih 123%, i na kraju godine iznosila čak 410.979.000 dinara. Uzimajući u obzir da je Kompanija na kraju 2010. godine raspolagala veoma visokim iznosom gotovine i gotovinskih ekvivalenata, to je ovako veliki porast obaveza iz poslovanja (i to prema dobavljačima u inostranstvu) još i čudniji i vodi razumnoj pretpostavci da je neko bio u „velikoj žurbi“ da namerno smanji konsolidovanu dobit Kompanije u 2010. godini i odlije značajna finansijska sredstva iz Kompanije (troškovi neproizvodnih, to jest konsultantskih, usluga su, po svemu sudeći, fakturisani Kompaniji nakon 31. decembra 2010. godine).

Nameće se zaključak da se, daleko od centrale u Beogradu, možda dešavaju sumnjive transakcije sa imovinom Kompanije. Akcionari Kompanije su, razumljivo, veoma zabrinuti.

2. Napomena 18: „Učešća u kapitalu“

Nijednom se rečju, podatkom i informacijom ne spominje učešće Kompanije u društvu Energoplast d.o.o. Beograd, iako se na drugoj strani „Informacije o tekućem poslovanju“ Kompanije, izvestilac je direktor Kompanije Mladen Simović, jasno kaže: „U periodu koji obuhvata poslovanje od 01.01.2010. do 31.03.2011. godine, ostvareni su sledeći najvažniji parametri: ... Ostvarena dobit Energoplasta 92.000 EUR“.

Uzimajući u obzir da je u 2010. godini, dobit društva Energoplast d.o.o. Beograd iznosila 45.145.000 dinara, može se zaključiti da je Kompanija vlasnik učešća od 20% u društvu Energoplast d.o.o. Beograd.

Uvidom u relevantne pokazatelje društva Energoplast d.o.o. Beograd putem Agencije za privredne registre, zaključili smo sledeće:

Ime društva: Energoplast d.o.o. Beograd
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Matični broj: 17330454
PIB: 101831672
Datum registracije: 12.06.2006
Datum osnivanja: 02.11.2000
Veličina preduzeća: Razvrstavanje za 2011. godinu: 2 – srednje
Podaci iz samostalnih finansijskih izveštaja (2010. godina, u hiljadama dinara):
Ukupna aktiva: 456.996
Ukupni kapital: 263.457
Poslovni prihodi: 370.207
Neto dobitak: 45.145
Zastupnici: Marko Aleksić (JMBG: 2208970710253)
Šifra delatnosti: 2221 – Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
Energoplast je preduzeće za proizvodnju i promet plastičnih zatvarača. Osnovan je ulaganjem preduzeća u sistemu Energoprojekt, Beograd i stranih partnera.
Neki od ključnih partnera: Imlek, Knjaz Miloš.

Vlasnička struktura:

{Struktura}

Iz ove analize bi se moglo zaključiti da je vlasnik „offshore“ pravnog lica International Holding Worldwide Ltd., u stvari, Kompanija.

Kako je moguće da se ova materijalna činjenica nigde ne spominje u konsolidovanim finansijskim izveštajima Kompanije (i to kako u 2010. godini, tako i u svim prethodnim finansijskim godinama koje smo imali prilike da analiziramo)?

Na internet strani društva Energoplast d.o.o. Beograd, kaže se: „Energoplast je preduzeće za proizvodnju i promet plastičnih zatvarača. Osnovan je ulaganjem preduzeća u sistemu Energoprojekt, Beograd i stranih partnera.“ Akcionarima Kompanije treba objasniti zbog čega se Kompanija smatra „stranim partnerom“ u kontekstu vlasničke strukture društva Energoplast d.o.o. Beograd.

Dalje se, logično i veoma razumno, postavlja pitanje da li postoje druga učešća Kompanije, direktna i/ili indirektna, koja nisu priznata, proknjižena i/ili obelodanjena u bilansima i/ili za koje akcionari Kompanije ne znaju?

U ovom smislu je naročito od interesa društvo Energo – PET d.o.o. Beograd koje ima, moglo bi se reći, kvalitativno sličnu vlasničku strukturu kao i Energoplast d.o.o. Beograd. Uvidom u relevantne pokazatelje društva Energo – PET d.o.o. Beograd putem Agencije za privredne registre, zaključili smo sledeće:

Ime društva: Energo – PET d.o.o. Beograd
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Matični broj: 17165941
PIB: 100001441
Datum registracije: 10.06.2005
Datum osnivanja: 19.05.1997
Veličina preduzeća: Razvrstavanje za 2011. godinu: 3 – veliko
Podaci iz samostalnih finansijskih izveštaja (2010. godina, u hiljadama dinara):
Ukupna aktiva: 2.011.983
Ukupni kapital: 873.925
Poslovni prihodi: 2.697.493
Net dobitak: 83.534
Zastupnici: Miroslav Popović (JMBG: 2903956710224)
Šifra delatnosti: 2229 – Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
EnergoPET je kompanija koja je specijalizovana za proizvodnju PET predformi od kojih se proizvode boce za punjenje voda, osvežavajućih pića, piva, mleka, hemijskih preparata i dr. PET je po definiciji polietilenteraftalat, najfiniji oblik polimernih plastičnih masa, koji je svoju primenu pored hemijske i tekstilne industrije našao i u prehrambenoj industriji kao osnovna sirovina za proizvodnju PET ambalaže.
Neki od ključnih partnera: Imlek, Knjaz Miloš.

Vlasnička struktura:

{Struktura}

3. Napomena 19: „Ostali dugoročni finansijski plasmani“

Godinama unazad, Kompanija vodi poziciju „Ostalo RETENSN“ koja je veoma materijalna. Na kraju 2010. godine, ova pozicija je u konsolidovanom bilansu stanja iznosila 531.031.000 dinara (odnosno 16% konsolidovane ukupne aktive Kompanije).

Apsolutno ne postoje nikakva kvalitativna, kvantitativna i kredibilna objašnjenja ove pozicije, iako je u toku 2010. godine ova pozicija bilansa stanja porasla za čitavih 164.281.000 dinara (što predstavlja rast od 45%).

Od fundamentalne važnosti je da menadžment Kompanije, pod hitno, obelodani adekvatne i kompletne informacije u vezi sa ovom pozicijom bilansa stanja, kako bi akcionari Kompanije (kao i ostali korisnici finansijskih izveštaja Kompanije) imali istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o Kompaniji (i izdatim hartijama od vrednosti Kompanije) koji su od značaja za odlučivanje.

4. Napomena 39: „Vanbilansna aktiva i pasiva“

U sekciji ove napomene b) Strane banke, kaže se sledeće: „DOHA BANK – Zavisno pravno lice – kompanija „Energoprojekt Entel“ Doha, Qatar ima pravo raspolaganja i plodouživanja na nepokretnostima, ukupne stambene površine 4.488 m2, koje se nalaze na katastarskim parcelama broj 65582, 65583, 65584, 65585, 65586, 65587, 65588, 65589 i 65590 površine 10.736 m2 u Dohi – Qatar, Zone 44, East Al Naija, Al Mumtaza Street Doha, Qatar, a koja je u knjižnom vlasništvu lokalnog fizičkog lica. Knjižni vlasnik je stavio hipoteku na imovinu u Doha Bank po ugovoru broj 52973 kao kolateral na ime dobijanja ponudbenih i garancija za dobro izvršenje posla u korist Energoprojekt Entel Doha.“

Uzimajući u obzir da su poslovne aktivnosti Kompanije u Kataru otpočele ranih devedesetih godina, i da je opisani aranžman verovatno na snazi u poslednjih najmanje 10 godina, zaista je šokantno da se akcionarima ova činjenica obelodanjuje po prvi put u konsolidovanim finansijskim izveštajima Energoprojekt Entel a.d. Beograd za finansijsku 2010. godinu.

Postavlja se logično pitanje koja je fer vrednost ovog aranžmana sa stanovišta Kompanije, to jest sa stanovišta njene finansijske pozicije i poslovnih aktivnosti? Uzimajući u obzir da je fer vrednost ovih nepokretnosti verovatno veoma visoka, a da se iste koriste za dobijanje ponudbenih i garancija za dobro izvršenje posla, zbog čega onda Kompanija raspolaže sa ogromnom količinom slobodne (i evidentno neiskorišćene) gotovine i gotovinskih ekvivalenata?

U realnosti, veoma je visok rizik da se slobodna i neopterećena konsolidovana likvidna sredstva (to jest gotovina i gotovinski ekvivalenti) rutinski koriste u svrhe koje su u totalnoj suprotnosti sa najboljim interesima akcionara Kompanije (kao na primer za finansiranje poslovnih aktivnosti povezanih i/ili trećih lica u zemlji i/ili inostranstvu).

Od kritične je važnosti da menadžment Kompanije vrati najskuplji izvor u strukturi kapitala Kompanije (koji se, potpuno je jasno, ne koristi efikasno i produktivno) svojim vlasnicima, to jest akcionarima. U tom smislu, Kompanija treba da distribuira visoku specijalnu dividendu (koja bi na bazi neraspoređenog dobitka na kraju 2010. godine i nakon predložene dividende od 315 dinara po akciji mogla iznositi 2.279 dinara po akciji) i da pokrene robusan program sticanja sopstvenih akcija na organizovanom tržištu Beogradske berze po adekvatnim cenama, a sve sa ciljem da se kristalizuje i akcionarima omogući realizacija fer vrednosti običnih akcija Kompanije.

5. Napomena 40: „Događaji nakon bilansa stanja“

Menadžment u ovoj napomeni kaže sledeće: „Nakon bilansa stanja nije bilo događaja koji bi bitnije uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.“

Iz najmanje dva izuzetno materijalna razloga, akcionari Kompanije mogu apsolutno razumno sumnjati u istinitost ovog navoda:

a) Pravo raspolaganja i plodouživanja koje Kompanija ima na nepokretnostima u Kataru (objašnjeno u tački 4. Napomena 39: „Vanbilansna aktiva i pasiva“) po prvi put je obelodanjeno u 2010. godini, iako je okolnost postojala u poslednjih najmanje 10 godina, i
b) Učešće Kompanije u društvu Energoplast d.o.o. Beograd, po svemu sudeći, nije obelodanjeno u konsolidovanim finansijskim izveštajima Kompanije za 2010. godinu (objašnjeno u tački 2. Napomena 18: „Učešća u kapitalu“).

Cilj Međunarodnog računovodstvenog standarda broj 10 (Događaјi posle izveštaјnog perioda) јe propisivanje:

a) Slučaјeva u koјim entitet treba da koriguјe svoјe finansiјske izveštaјe po osnovu događaјa nastalih posle izveštaјnog perioda, i
b) Obelodanjivanje informaciјa koјe entitet vrši o datumu kada su finansiјski izveštaјi odobreni za obјavljivanje i o događaјima nastalim nakon izveštaјnog perioda.

Događaјi posle izveštaјnog perioda su povoljni ili nepovoljni događaјi koјi nastaјu između kraјa izveštaјnog perioda i datuma kada su finansiјski izveštaјi odobreni za obјavljivanje. Mogu se identifikovati dve vrste ovih događaјa:

a) Događaјi koјi pružaјu dokaz o okolnostima koјe su postoјale na kraјu izveštaјnog perioda (korektivni događaјi posle izveštaјnog perioda), i
b) Događaјi koјi ukazuјu na okolnosti koјe su nastale posle izveštaјnog perioda (nekorektivni događaјi posle izveštaјnog perioda).

Učešće Kompanije u društvu Energoplast d.o.o. Beograd je, po svemu sudeći, korektivni događaј posle izveštaјnog perioda koji nije obelodanjen.

6. Razmatranja Nadzornog odbora društva Energoprojekt holding a.d. Beograd o konsolidovanim finansijkim izveštajima Kompanije (od 17. maja 2011. godine)

U tački 4. „Interna revizija“ se kaže: „Interna revizija u 2010. godini nije obavljala aktivnosti, odnosno nije podnosila svoje izveštaje, što Nadzorni odbor Energoprojekt holding a.d. smatra za veliki nedostatak i predlaže da se taj nedostatak otkloni u 2011. godini.“

Konsolidovana pozicija iz izveštaja o tokovima gotovine u toku 2010. godine koja je predmet zabrinutosti akcionara Kompanije

Menadžment Kompanije treba da hitno pruži kvalitativna, kvantitativna i kredibilna objašnjenja pozicije iz izveštaja o tokovima gotovine u toku 2010. godine AOP 307 – „Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi“, koja je u toku 2010. godine iznosila astronomskih 2.152.848.000 dinara (što je oko 21 milion evra) u poređenju sa 721.466.000 dinara u toku 2009. godine (odnosno rast od 198%).
Nazad na vrh Ići dole
BoS
VIP
VIP
BoS

Broj poruka : 476
Points : 1348
Datum upisa : 05.01.2008

ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje! Empty
PočaljiNaslov: Re: ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje!   ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje! Icon_minitime6/26/2011, 19:23

post2
Nazad na vrh Ići dole
 
ENHL - Zanimljiv dopis i analiza: salji dalje!
Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
BELEX Club :: Arhiva Belex Cluba-
Skoči na: