Члан 474 
Акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку: 
1...
2..
...
7. о повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.