Budući koncesionar beogradskog Aerodroma "Nikola Tesla" (AERO), francuski VINCI, prošao je finalnu reviziju za odobrenje kredita kod Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i neophodno je još odobrenje odbora direktora koje se očekuje 31. oktobra.